Bài Học Cuộc Sống 

10 câu nói đáng suy ngẫm, điều thứ 5 thấm đến tận tâm

Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc ngẩng ngơ với điều tồi tệ ập đến với mình. Những câu nói dưới đây sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn cuộc sống. 1. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng... xem chi tiết
Trích Dẫn Hay 

Bài thơ Đừng Tưởng đọc thấm đến từng câu

Nếu thấy ý nghĩa trong cuộc sống bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong Đừng tưởng... xem chi tiết