10 câu nói đáng suy ngẫm, điều thứ 5 thấm đến tận tâm

Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc ngẩng ngơ với điều tồi tệ ập đến với mình. Những câu nói dưới đây sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn cuộc sống. 1. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng... xem chi tiết