Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Đời người tựa ván cờ thành công hay thất bại đều nằm ở tâm thái

Trong cuộc sống, có những người dù có tài và học thức cao nhưng vẫn không thành công, có những người tuy rất bình thường nhưng vẫn luôn đạt được. Chuyện thành – bại, được – mất phụ thuộc rất lớn vào tâm thái của mỗi người… Tầm nhìn một người như thế nào, thì cuộc sống sẽ như thế... xem chi tiết
Phát Triển Bản Thân 

Tâm thái tích cực quyết định tất cả

Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít; kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn! Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít, cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau khô, những... xem chi tiết