Bài Học Tiền Bạc Phát Triển Bản Thân 

Không phải tiền bạc, đâu mới là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người?

Bằng cách này hay cách khác, cha mẹ, thầy cô và những người cố vấn (mentors) trên khắp thế giới vẫn luôn dạy chúng ta rằng: “Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trên đời, mà là thời gian”. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Đa phần đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng tiền... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống 

Tài sản quý giá nhất của cuộc đời chúng ta là một điều ít ai nghĩ tới

Thứ quý giá nhất trong cuộc đời không phải là thời gian mà chính sự để tâm. Những kinh nghiệm trong cuộc sống không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu giờ một ngày mà là bạn đã trải qua chúng thế nào. Thứ quý giá nhất trong cuộc đời không phải là thời gian mà chính sự để... xem chi tiết
error: Content is protected !!