16 sự thật tàn nhẫn bạn cần nhận ra để trở nên thành công Bài Học Cuộc Sống 

16 sự thật tàn nhẫn bạn cần nhận ra để trở nên thành công

Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ việc thay đổi bản thân quan trọng như thế để ngày mai hãy bắt đầu. Nhưng ngày mai lại hẹn ngày mai nữa, rồi ngày này, qua ngày khác lười biếng nữa. Như vậy, bạn đã tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, đồng nghĩa với một cuộc sống tầm thường, vô... xem chi tiết
Phát Triển Bản Thân 

29 sự thật tàn khốc đến xé lòng giúp bạn sống khôn ra từng giờ

1. Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Hãy lắng nghe thật cẩn thận cách mà một người nói về người khác trước mặt bạn. Vì đó là cách mà họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác. 2. Cuộc sống có quyền xô ngã... xem chi tiết