Bạn chỉ cần sống không hổ thẹn với lương tâm , những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh

Cô đơn, là bởi không có ai ở trong tâm của bạn. Trống vắng, là bởi trong tâm bạn có người nhưng người không ở cạnh bên. Nếu là của bạn, sẽ là của bạn, càng muốn nắm giữ chụp bắt lấy nó, thói thường nó càng dễ dàng vuột mất đi. Chỉ cần chúng ta đã trân trọng, quý... xem chi tiết