Phát Triển Bản Thân 

Đi tìm sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại

1. Dũng cảm thay đổi >< Sợ phải thay đổi. 2. Mong muốn những người khác thành công >< Ngấm ngầm mong những người khác thất bại 3. Tràn trề niềm vui >< Ngùn ngụt tức giận. 4. Dám chịu trách nhiệm trước thất bại của bản thân >< Đổ lỗi cho những người khác về thất bại của mình.... xem chi tiết