chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào cách quản lý thời gian Phát Triển Bản Thân 

Chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào cách quản lý thời gian

Thời gian không là vô hạn. Mỗi người chúng ta đang sống trên hành tinh này cũng chỉ là tạm thời. Và chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào cách quản lý thời gian. Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan nhất là điều vô cùng quan trọng, tuy nhiên chúng ta lại thường dành thời gian để làm... xem chi tiết