Bài Học Cuộc Sống 

12 điều bạn chắc chắn sẽ hối hận nếu làm

Nuối tiếc hay hối hận về điều gì đó là một phần của cuộc sống nhưng đó chắc chắn không phải là phần quan trọng của cuộc sống của chúng ta. Bạn không cần thiết phải để nó xuất hiện trong cuộc đời. “Con người sẽ chỉ già đi khi biết nuối tiếc” – John Barrymore. Nuối tiếc hay hối... xem chi tiết