Phát Triển Bản Thân 

30 câu tự hỏi bản thân ngày đầu năm

TƯ DUY và NHẬN THỨC của con người thay đổi theo thời gian và từng cung bậc trải nghiệm sẽ giúp tư duy ngày càng tiến lên. Độ TRẢI NGHIỆM càng nhiều thì tốc độ phát triển càng cao. CÓ MỘT VỊ TỶ PHÚ TỪNG NÓI NÔM NA NHƯ SAU: CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG 70 TUỔI NHƯNG CHẾT TỪ NĂM... xem chi tiết