Lời Phật Dạy 

12 quy luật nhân quả sẽ giúp bạn thay đổi nhân sinh quan

Luật Nhân Quả đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ rằng đây là chuỗi các quy luật không thể phá vỡ trong vũ trụ tự nhiên, xã hội. 1. Quy luật nhân quả: “Gieo nhân nào gặp quả ấy” Lời giải thích đơn giản cho quy luật này là: trong suy nghĩ cũng như hành động của chúng ta... xem chi tiết