Lời Phật Dạy 

Có vay thì có trả, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu, làm người đừng bao giờ sống lỗi

Luật nhân quả là quy luật của vũ trụ, bất cứ sinh mệnh nào trong cõi đời đều sẽ phải chịu sự chi phối của quy luật này. Hãy đọc câu chuyện: Con người không thể biết được Thiên cơ nhưng nhân quả luôn hiện hữu “Vào triều Thanh dưới sự trị vì của vua Ung Chính (1722-1735), có một... xem chi tiết
Lời Phật Dạy 

Nhân quả báo ứng chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Rất nhiều người đều đem “phát tài nổi danh” làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời, cho rằng hết thảy đều có thể thông qua nỗ lực mà đạt được. Kỳ thực là “Sống chết có số, phú quý tại trời”, lời này thực không sai! Vinh hoa phú quý của con người kỳ thực là đến từ đức... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Đừng làm điều gì trái với lương tâm, nhân quả là có thật

Người xưa thường dạy: “Người làm gì Trời biết Đất biết”, vậy nên đừng tham những thứ không phải của mình, nợ thì phải trả, có ơn thì phải báo. Dù hành sự có kỹ lưỡng tới đâu cũng không che được Trời. Nếu không tự giác nhắc nhở bản thân, báo ứng sẽ không chừa một ai. Báo ứng... xem chi tiết