Lời Phật Dạy 

Nhân duyên là do trời ban nó không phải mục tiêu để mà phấn đấu

Duyên do trời định, phận do nhân định. Con người gặp nhau là do ý trời, bên nhau là ý người. Có lẽ trong tình yêu chúng ta từng trải qua rất nhiều kiểu yêu. Nhưng xin đừng để tình yêu trở thành một niềm đau. Mỗi con người trong cuộc đời này đâu đâu cũng đã được ông trời... xem chi tiết