Trích Dẫn Hay 

15 lời dạy con cực thấm của nhà tư tưởng vĩ đại Nhật – Fukuzawa Yukichi (1835-1901)

1. Khi đọc sách, chúng ta thường quên mất phần đầu được viết trong sách. Cũng như gánh nước bằng cái thùng không đáy, có gánh bao nhiêu cũng không thể lấy được nước, nhất định phải tổng kết lại sau khi đọc sách. Nếu không, chúng ta sẽ quên mất những gì được viết ở đoạn đầu. Nếu chỉ... xem chi tiết