Bài Học Cuộc Sống 

3 loại việc không nhúng tay vào , 3 loại tiền không cho mượn, 3 điều ngớ ngẩn không nên phạm phải

Người đến độ trung niên nhất định phải duy trì tâm thái bình thản trước thế sự, học cách đứng ngoài cuộc nhìn thế sự. Dưới đây là những việc khi làm lại càng tạo thêm phiền phức cho bản thân. Thứ nhất: Người đến độ trung niên, tay không nhúng vào 3 việc 1. Không nhúng tay vào việc... xem chi tiết