Phát Triển Bản Thân Tình Yêu Thương 

13 nguyên tắc then chốt để có một tình yêu bền vững, lâu dài

Mark Manson, một blogger – nhà văn nổi tiếng, đã tiến hành thực hiện một thử nghiệm về mối quan hệ bền vững trong tình yêu vô cùng thú vị. Mark Manson yêu cầu 1.500 người đang yêu chia sẻ bí mật về mối quan hệ bền vững của họ. Kết quả thu được làm anh cảm thấy ngạc nhiên.... xem chi tiết