Dễ dàng vượt qua khủng hoảng trong sự nghiệp và cuộc sống với nguyên lý 1 phút

Có một nguyên tắc rằng mỗi phút dành cho việc lên kế hoạch sẽ tiết kiệm được 10 phút thực hiện công việc. Bạn sẽ dễ dàng vượt qua khủng hoảng trong sự nghiệp và cuộc sống với nguyên lý 1 phút. Khi đương đầu với khủng hoảng, khả năng tập trung có thể làm nên mọi khác biệt giữa... xem chi tiết