Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

9 đại trí huệ của người xưa khiến đời sau ngàn năm còn muốn học

Người đại thiện như nước, ở chỗ thấp mà không tranh giành. Người đại trí giả ngu, không cậy mình thông minh! 1. Người đại thiện như nước, ở chỗ thấp mà không tranh giành Trong chương 8, Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: “Người thiện vào bậc cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

10 nghệ thuật nói chuyện trong cuộc sống của người xưa

1. Việc gấp, từ từ nói. Khi bạn gặp phải một chuyện gấp gáp, hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành, cách nói này sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng thêm tín tâm đối với bạn. 2. Việc nhỏ, nói hài hước. Đặc biệt là một... xem chi tiết