3 người thầy vĩ đại Bài Học Cuộc Sống 

3 người thầy vĩ đại

Sống trong đời không thể tự mình rút cho mình được những bài học, vì vậy cần những người thầy để dạy ta nhiều điều, 3 người thầy vĩ đại ta không thể quên. Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?” Hasan đáp: “Những người thầy... xem chi tiết