Phát Triển Bản Thân 

Chỉ có những người tài mới làm được điều này

Người xưa cũng có câu nói rằng “lùi một bước biển rộng trời trong”. Một chữ “Nhẫn” ấy thật xứng đáng để mỗi chúng ta cả đời này tu dưỡng. Câu chuyện về Trương Phi chết, kỳ thực là rất uất ức: Ông không phải vì trên chiến trường hùng hồn chịu chết, mà là chính mình tự hại chết... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Thời gian rảnh sau công việc sinh ra người tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng

Hãy đọc hai câu chuyện ý nghĩa sau đây: 1. Hai vị hòa thượng gánh nước: Có 2 hòa thượng nọ sống trong 2 ngôi chùa trên 2 ngọn núi sát cạnh nhau, người tên “Nhất Hưu”, người “Nhị Hưu”. Trên 2 ngọn núi đều không có nước, do vậy mỗi ngày 2 người đều phải xuống khe suối nhỏ... xem chi tiết