Phát Triển Bản Thân 

Chỉ có những người tài mới làm được điều này

Người xưa cũng có câu nói rằng “lùi một bước biển rộng trời trong”. Một chữ “Nhẫn” ấy thật xứng đáng để mỗi chúng ta cả đời này tu dưỡng. Câu chuyện về Trương Phi chết, kỳ thực là rất uất ức: Ông không phải vì trên chiến trường hùng hồn chịu chết, mà là chính mình tự hại chết... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống 

Xưa nay nước lặng chảy sâu, những người tài đức thì đâu khoe mình…

Khi nhận xét một ai đó vốn không có thực tài, nói nhiều hơn làm, cổ nhân thường nói: “Ngôn quá kỳ hành”. Đây vốn là câu thành ngữ có nguồn gốc từ một câu nói của Lưu Bị, chúa nước Tây Thục đời Tam Quốc, nguyên văn là: “Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng”, ý tứ là:... xem chi tiết