Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Lòng tốt là ngôn ngữ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy

Trong một xã hội hiện đại, lòng tốt càng ngày càng hiếm và trở thành một thứ xa xỉ. Những hành động tự nó là đơn giản, nhằm giúp đỡ người khác trong mối tương quan người với người đã trở thành hành động lạ và hiếm hoi. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe... xem chi tiết