Ai cũng từng khóc vì 7 lời nói dối của mẹ 01 Yêu Gia Đình 

Ai cũng từng khóc vì 7 lời nói dối của mẹ

Nếu ngẫm ra, có nhiều điều mẹ nói dối chúng ta nhưng những lời nói dối của mẹ ấy ngọt ngào đầy sự hy sinh nhất. Cả cuộc đời mẹ nguyện chịu phần thiệt hơn để dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Làm mẹ có lẽ là trọng trách cao cả nhất trên đời này mà mỗi người... xem chi tiết