Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Người có khí chất cao quý hay không, chỉ cần nhìn vào 6 điểm này là biết rõ

Người xưa phân biệt “phú” và “quý” rất rõ ràng. Nhà giàu trong vùng, quá khứ gọi là “thổ hào”, của cải đầy kho, người hầu cả trăm. Nhưng có nhiều “thổ hào” mãi chỉ là kẻ trọc phú, giàu mà không sang, không quý. Nhiều người giàu cố gắng học lấy vẻ cao sang, quý phái nhưng cũng chỉ... xem chi tiết