Phát Triển Bản Thân 

Đời có 3 loại: Người trồng cây, người chủ vườn và người thiết kế

Bạn chọn là ai sẽ quyết định số phận cuộc đời mình. Con người hơn nhau ở tầm nhìn. Vậy nên, nếu nhất định phải phân giai cấp tầng lớp xã hội, người ta có thể chia thành: hạ lưu – “trồng cây”, trung lưu – “chủ vườn”, thượng lưu – “thiết kế vườn”. 1. Người trồng cây “Người trồng... xem chi tiết