Muốn thành công hãy thành thật với chính mình Phát Triển Bản Thân 

Muốn thành công hãy thành thật với chính mình

Theo James Paine Jr. – nhà nghiên cứu, huấn luyện viên, diễn giả, Chủ tịch công ty Painefreegroup, cách duy nhất giúp doanh nhân muốn thành công hãy thành thật với chính mình, với khách hàng và đồng nghiệp. Trên thực tế, có không ít doanh nhân cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh nhờ tự thôi miên bản thân... xem chi tiết