ngừng ghen tị để cuộc sống bạn tốt hơn Bài Học Cuộc Sống 

Ngừng ghen tị để cuộc sống bạn tốt hơn

Hãy ngừng ghen tị để cuộc sống bạn tốt hơn. Đừng ghen tị với những thứ mà ta có mà hãy cố gắng để có thứ tốt hơn người ta. Đừng nhìn người ta rồi chỉ biết ghen tị, hãy nhìn người ta rồi nhìn lại chính bản thân mình để biết mình có gì và phải phấn đấu thêm... xem chi tiết