Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

May mắn tìm được nhau được nhau là cái duyên, đến với nhau vì nợ nghiệp

Người với người gặp nhau rồi trở thành bằng hữu tâm giao hay vợ chồng… hết thảy đều do hai chữ “duyên phận”. Thế nhưng, việc đối xử với nhau tốt xấu thế nào lại phải xét đến vấn đề nợ nghiệp. Kiếp này vợ chồng đến với nhau là vì duyên hay nợ Trong kinh Phật có nói: người... xem chi tiết