Phát Triển Bản Thân 

Nghịch cảnh là cơ hội tốt để ta rèn luyện và lớn lên

Người đã thật sự khôn lớn trưởng thành sẽ nhận thức được cả hai mặt này của cuộc sống theo nguyên lý duyên sinh cái này có thì cái kia có, cái này không cái kia không. Họ biết chấp nhận những nỗi buồn và cả niềm vui, biết hướng tới thành công và sẵn sàng nhận thất bại để... xem chi tiết