Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Không bỏ thói quen này ắt nghèo cả đời, tiền bạc tiêu tán hết

Trong văn hóa truyền thống, Lễ được coi trọng nhất mực. Lý do không chỉ là hình thức mà còn liên quan trực tiếp tới vận mệnh con người. Cổ nhân thường nói: “Rung chân nhún vai mốc meo ba đời, tay không nâng bát nghèo cả đời”. Tại sao người xưa lại nói như vậy? Theo Giáo sư Nam... xem chi tiết