Trên đường khởi nghiệp Hãy lắng nghe bản năng Bài Học Tiền Bạc 

Trên đường khởi nghiệp – Hãy lắng nghe bản năng

Khởi nghiệp với việc sáng lập của một công ty là một con đường đầy chông gai, trên đường khởi nghiệp hãy lắng nghe bản năng. Bởi vì không giống như việc điều hành một công ty kế thừa – đã có sẵn mọi thứ, bạn chưa hề có một lộ trình rõ ràng hay những kinh nghiệm thực tiễn... xem chi tiết