Phát Triển Bản Thân 

Thiếu tự tin là hòn đá tảng lớn nhất ngăn cản bạn thành công

Thành công được tạo nên từ nhiều yếu tố, nhưng yếu tố tiên quyết không thể thiếu là sự tự tin. Ai sẽ tin bạn đầu tiên?  Tự tin rất đơn giản là tin vào bản thân, tin vào khả năng làm việc, khả năng suy nghĩ của mình. Tự tin giúp ta quyết đoán trong chọn lựa, thêm nghị... xem chi tiết