Lời Phật Dạy 

6 nét tướng phú quý trời ban cho phụ nữ, cả đời giàu sang chồng cũng được nhờ phước

Nếu may mắn sở hữu 1 trong 5 nét tướng phú quý này, phụ nữ cả đời giàu có, phú quý phúc lộc chồng cũng được hưởng lây. Thùy châu (dái tai) to Phụ nữ có tướng thùy châu to là người phúc hậu, nhìn đã thấy thiện cảm. Thế nên, bạn rất dễ nhận được cảm tình của người... xem chi tiết