Lời Phật Dạy 

Hạnh phúc của đời người, một nửa nên tranh, một nửa nên thuận

Con người sống trên đời, cơ hội chẳng ai giống ai, nhân duyên mỗi bên mỗi khác, thuận buồm xuôi gió cũng được, trầm bổng lên xuống cũng hay, ta vẫn bình thản như bao ngày thường, đều là vận mệnh của bản thân ta. Xem nhẹ được và mất, bình thản trước phồn hoa Bởi xem nhẹ, nên mới... xem chi tiết