Tình Yêu Thương 

Dùng cả đời với 10 điều mẹ dặn sau

10 điều sau thực sự có ý nghĩa và nó là hành trang cho mỗi người con bước vào đời một cách vững chắc. 1. Đừng nói cho sướng miệng. Người xưa đã dạy: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, vì vậy con phải luôn nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói bất cứ điều gì, đặc biệt... xem chi tiết
Trích Dẫn Hay 

13 điều cha dặn một lần con dùng cả đời

1. Người xưa đã dạy: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, vì vậy con phải luôn nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói bất cứ điều gì, đặc biệt là những chuyện quan trọng hay tế nhị. Trong giao tiếp cũng không nên tỏ ra quá vồn vã, lời nói ra phải có chọn lọc, đừng mải thao... xem chi tiết