Lời Phật Dạy 

Cuộc đời này bạn mong cầu điều gì?

Đời này điều gì làm bạn mong mỏi nhất? Bạn đã có câu trả lời hay chưa Không cầu bạn bè đông đúc, chỉ cầu một người tri kỷ; Không cầu tiền tài vô số, chỉ cần đủ tiêu đủ dùng; Không cầu ngàn người thương xót, chỉ cầu một người thấu hiểu; Không của nhà cao cửa rộng, chỉ... xem chi tiết