Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân Tình Yêu Thương 

Người phụ nữ mệnh có tốt hay không, chỉ cần nhìn một điểm là biết rõ

Người phụ nữ mệnh tốt hay không, từ lời nói và việc làm cũng có thể biết được rõ. Cử chỉ, trang phục, lời nói, động tác của một người sẽ bộc lộ ra thân phận và phẩm vị của người đó. Không cần phải “mở miệng”, đi vài bước đã biết rõ vài phần cảnh giới của người đó.... xem chi tiết