Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Tim người có cửu khiếu đừng để mê mờ trong trụy lạc

Cơ thể người có cửu khiếu và đều thông với tim. Tinh thần theo năm tháng mà hao mòn, thì tính mạng cũng theo thời gian mà giảm sút. Đây chính là cửu khiếu bị thế gian giả dối che mờ. Trong “Lễ ký – Đại học” viết rằng: “Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất... xem chi tiết