Lời Phật Dạy 

Lão hòa thượng dạy 7 cách bố thí không tốn một đồng nhưng lại được may mắn cả đời

Rất nhiều người có thể đã từng bố thí, quyên tặng người khác, giúp một chút tiền hay cho đi một vài đồ vật. Nhưng có lẽ ít người hiểu được bản chất thực sự của bố thí là gì. Một ngày nọ, có người đàn ông chạy đến trước mặt lão hòa thượng, vừa khóc vừa kể lể: “Thưa... xem chi tiết