Lời Phật Dạy 

6 sai lầm đáng trách làm mất phúc thiện trong cuộc sống

Xưa nay việc thiện vốn để tích đức cho bản thân, tích thiện cho con cháu nhưng chỉ cần bạn phạm phải 1 trong những sai lầm dưới đây thì bao nhiêu công đức cũng đổ sông đổ bể. 1. Phát tâm sân hận Theo Phật giáo Đại Thừa, lúc phiền não nghiêm trọng nhất là lúc sinh tâm sân... xem chi tiết