Phát Triển Bản Thân 

8 hành động nhỏ khiến người khác không tin tưởng bạn

Chiếm được niềm tin của người khác rất khó, nhưng đánh mất lại rất dễ bởi “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Đây là 8 lý do khiến bạn dễ bị mất điểm nhất. Cười kiềm chế Một nghiên cứu năm 2016 được đăng trong Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị lần thứ 18 của ACM về... xem chi tiết