Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Vì sao ta cứ làm mọi cách để có được tình yêu

Nhà Phật có nói một câu, Một tiếng khẩy móng tay có thể mang âm ba rung động đến vô lượng thế giới. Vạn vật có tính hấp dẫn lẫn nhau và nhờ duyên mà hiện tượng biểu hiện. Nỗi Lo Sợ Khi Mái Đầu Không Còn Xanh Có một con cá nhìn thấy miếng mồi và đớp lấy nó.... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Đây là lý do vì sao dù có đi Chùa lạy Phật cũng bị hao tổn phúc đức, cuộc sống bấp bênh

Hành vi HAO TỔN PHÚC ĐỨC, mất tài lộc mà ngày nay ai cũng làm cần phải đọc để bỏ ngay. Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật cố... xem chi tiết