Lời Phật Dạy 

Phật răn dạy con người lý do làm mãi mà vẫn cứ nghèo khó

Đôi khi giàu có không tới từ số phận, hoàn cảnh gia đình mà giàu có được thể hiện trong suy nghĩ, hành động của từng cá nhân. “Anh nhà giàu bèn tặng cho anh nhà nghèo một con trâu, rồi dặn dò anh ta hãy chăm chỉ khai hoang ruộng đất, đợi đến mùa xuân thì gieo hạt giống,... xem chi tiết