Lời Phật Dạy 

Cho dù bạn là ai cũng nên hiểu vết thương nặng nề khiến con người ta đau khổ nhất

Thực sự, vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm. Đọc câu chuyện sau: “Sau một thời gian thương thuyết giữu bộ giao thương nước La Duyệt Kỳ với bộ giao thương các nước phía nam La Duyệt Kỳ, con đường giao thông giữa các nước đó được chính thức mở rộng. Thế... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Đừng làm điều gì trái với lương tâm, nhân quả là có thật

Người xưa thường dạy: “Người làm gì Trời biết Đất biết”, vậy nên đừng tham những thứ không phải của mình, nợ thì phải trả, có ơn thì phải báo. Dù hành sự có kỹ lưỡng tới đâu cũng không che được Trời. Nếu không tự giác nhắc nhở bản thân, báo ứng sẽ không chừa một ai. Báo ứng... xem chi tiết