Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Luật cân bằng tự nhiên của trời đất

Mình vẫn hay nói với mẹ mình và mấy đứa em rằng, cuộc sống luôn có luật cân bằng theo lẽ tự nhiên của trời đất. Vạn vật, con người cũng nằm trong luật này. Nếu một người cứ suy nghĩ và nói điều không hay, lâu dần những suy nghĩ lời nói đó sẽ ứng vào họ, và ngược... xem chi tiết