Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Lòng tốt thực sự không màng đến sự trả ơn

Ai cũng nói rằng lòng tốt nhất định sẽ được báo đáp, nhưng thực ra, giúp người là bởi bản chất con người là hướng thiện chứ lòng tốt thực sự không màng đến sự trả ơn. Một buổi tối nọ, khi một trận bão tuyết đổ bộ vào bang Texas, chiếc xe của một chàng trai trẻ tên là... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Lòng tốt là ngôn ngữ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy

Trong một xã hội hiện đại, lòng tốt càng ngày càng hiếm và trở thành một thứ xa xỉ. Những hành động tự nó là đơn giản, nhằm giúp đỡ người khác trong mối tương quan người với người đã trở thành hành động lạ và hiếm hoi. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe... xem chi tiết