Lời Phật Dạy 

Lòng tham khiến con người chịu nhiều đau khổ

Ngày xưa, Bồ tát đầu thai làm một con chim bồ câu. Thuở ấy dân chúng Ba La Nại thường hành bố thí, hay đi khắp nơi kết rơm làm tổ cho chim ngủ. Người đầu bếp của một thương gia cũng làm trong nhà bếp một tổ chim, bồ câu sống trong tổ chim đó, mỗi buổi sáng bay... xem chi tiết
Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Người không biết điều này dù có sống trong bạc vàng châu báu vẫn thấy mình u buồn, cực khổ

Người xưa vẫn dạy rằng, dù nghèo khó mà biết đủ con người vẫn hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng sống trong giàu sang mà không biết đủ thì mãi vẫn u buồn… Lòng tham của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”, nuốt không được... xem chi tiết