Tình Yêu Thương 

Dùng cả đời với 10 điều mẹ dặn sau

10 điều sau thực sự có ý nghĩa và nó là hành trang cho mỗi người con bước vào đời một cách vững chắc. 1. Đừng nói cho sướng miệng. Người xưa đã dạy: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, vì vậy con phải luôn nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói bất cứ điều gì, đặc biệt... xem chi tiết