Bài Học Cuộc Sống 

Cuộc sống này sẽ ra sao khi người ta sống không thật lòng mà chỉ biết lợi dụng nhau?

Mỗi buổi sáng thức dậy, lòng ta luôn thấy an vui vì ngày hôm qua ta không làm điều gì gian dối, đó chính là đạo làm người lớn nhất mà Đức Phật muốn truyền đạt cho mỗi người chúng ta. Do bản chất là những quy tắc, quy ước được mọi người ngầm công nhận. Mỗi buổi sáng thức... xem chi tiết