Phát Triển Bản Thân Tình Yêu Thương 

Ai rồi cũng sẽ phải già, những lời sau đây chính là chân thực nhất

Đã là con người thì ai rồi cũng phải già đi. Vậy nên, trước khi tới gian đoạn mắt mờ chân chậm, đầu óc thiếu minh mẫn, thì hãy tự thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa. “Sinh lão bệnh tử” là quy luật đời người, muốn tránh cũng khó bề tránh được. Nếu bạn có một tổ ấm, thì... xem chi tiết